Romana Havelky 4914/6, Jihlava   792 311 482

 
Facebook

Bazar

bazar

 V NAŠÍ PRODEJNĚ NABÍZÍME OHROMNÝ VÝBĚR POUŽITÝCH LYŽÍ, LYŽÁKŮ, SNOWBOARDŮ ...

 

zobrazit bazarové lyže

 

 


 Komisní prodej

Příjem do komisního je již zastaven.

Přinesené vybavené musí být čisté.

 

Podmínky komisního prodeje platné od 1. 10. 2023

 • Zboží se prodává formou komise (částka za zboží bude vyplacena až po prodeji v březnu 2024).
 • Objednatel je povinen uvést - jméno a adresu (shodné s předloženým občanským průkazem) a telefonní číslo.
 • Z dohodnuté prodejní ceny položky je účtována provize: 30%
 • Do komisního prodeje přijímáme po konzultaci na prodejně následující vybavení:
  • moderní carvingové sjezdové lyže včetně vázání / moderní juniorské sjezdové boty
  • snowboardy včetně vázání / zachovalé snowboardové boty
 • Nepřijímáme zejména:
  • oblečení, helmy, brýle
  • hole – sjezdové, běžecké
  • chrániče páteře
 • V našem bazaru nabízíme lyže připravené na svah, proto u lyží s poškozenou skluznicí / hranami doporučujeme provést servis skluznice a hran, výrazně se tím zvýší prodejnost daného páru lyží. Úpravu platí předem prodávající.
  Zboží je přijímáno pouze ČISTÉ (zbavené prachu, špíny, starých vosků a dalších nečistot)

 


Obstaratel si vyhrazuje právo na rozhodnutí o přijetí / nepřijetí zboží do prodeje.


 

Smlouva o komisním prodeji

Tyto Všeobecné obchodní podmínky komisního prodeje použitého sportovního vybavení se řídí ustanoveními uvedenými v § 2455 a násl. Občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků a upravují podmínky komisního prodeje použitého sportovního vybavení v prodejně SkiCentrumJihlava.

Ing.Miroslav Fremund se sídlem Dětská 2455/17, 100 00 Praha 10, IČ: 66442036, jakožto provozovatel prodejeny Skicentrum Jihlava Romana Havelky 4914/6, Jihlava, je dále v textu těchto podmínek označován jen jako „obstaratel“. Obstaratel může být zastoupen zaměstnancem provozovny nebo rodinným příslušníkem obstaratele. Zákazník, jehož použité vybavení je v prodejně SkiCentrumJihlava prodáváno, je označován jen jako „objednatel“. Smluvní vztah o obstarání prodeje věci mezi obstaratelem a objednatelem je dále označován jen jako „komisní prodej“ a použité sportovní vybavení, které je předmětem tohoto komisního prodeje, je dále označováno jen jako „vybavení“.   

1.       Obstaratel a objednatel se mohou dohodnout, že obstaratel převezme vybavení objednatele do komisního prodeje a bude toto vybavení nabízet k prodeji v prodejně Skicentrum Jihlava.

2.       O tom, zda obstaratel vybavení do komisního prodeje přijme, rozhodují pracovníci obstaratele na základě momentálních provozních podmínek obstaratele a podle typu, stáří a technického stavu předmětného vybavení. Obstaratel přitom není povinen vybavení do komisního prodeje přijmout. 

3.       Obstaratel přijme vybavení do komisního prodeje na dobu 60 dnů ode dne jeho přijetí (dále jen jako „doba prodeje“), nejdéle však do dne 15.3.2024, kdy obstaratel ukončí veškerý komisní prodej v zimní sezóně 2023/2024. Při převzetí vybavení do komisního prodeje vystaví obstaratel objednateli Doklad o převzetí zboží do komise.

4.       Cenu, za kterou bude obstaratel vybavení ve svých prodejnách nabízet k prodeji, určují pracovníci obstaratele na základě stáří a technického stavu vybavení a s přihlédnutím k aktuální cenové úrovni srovnatelného zboží obstaratele.

5.       Zboží je přijímáno pouze ČISTÉ (zbavené prachu, starých vosků a dalších nečistot). V našem bazaru nabízíme lyže připravené na svah, proto u lyží s poškozenou skluznicí / hranami se doporučuje servis hran a skluznice. Částka za servis se hradí v okamžiku přijetí do prodeje.

6.       Pokud obstaratel vybavení prodá, má nárok na odměnu za obstarání prodeje ve výši 30% z ceny, za kterou bylo vybavení prodáno, a objednateli vyplatí v hotovosti částku, za kterou bylo vybavení prodáno po srážce odměny. Tuto částku vyplatí obstaratel objednateli oproti předložení Dokladu o převzetí zboží do komise na prodejně. Při ztrátě dokladu může být účtován poplatek 100 Kč, částka bude vyplacena pouze po předložení občanského průkazu. Jméno a adresa musí souhlasit s dokladem o prodeji. Částka bude vyplacena po konci aktuální sezony, nejpozději však 15.3.2024 vždy v otevírací době prodejny.

7.         Pokud obstaratel vybavení ve sjednané době prodeje dle odst. 4 neprodá, je objednatel povinen ihned po uplynutí této doby prodeje vyzvednout si neprodané vybavení v prodejně obstaratele, a to oproti předložení Dokladu o převzetí zboží do komise. Za každý den prodlení s vyzvednutím neprodaného vybavení bude obstaratel účtovat objednateli skladné ve výši 10,- Kč.

8.         Pokud je objednatel v prodlení s vyzvednutím neprodaného vybavení, je obstaratel oprávněn po tuto dobu vybavení z prodeje stáhnout.

9.         Pokud si objednatel neprodané vybavení nevyzvedne nejpozději do dne 15.3.2024, je obstaratel oprávněn takové vybavení ekologicky zlikvidovat  nebo účtovat objednateli skladné ve výši 50,- Kč za každý den prodlení. Objednatel bude vyzván prostřednictvím SMS k vyzvednutí zboží alespoň jeden týden před likvidací vybavení.

10.     Objednatel uděluje obstarateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje objednatele, uvedené při převzetí vybavení do komisního prodeje, a to výhradně pro obchodní a marketingové účely obstaratele.

11. Objednatel bude o prodaném zboží informován obstaratelem pouze prostřednictvím SMS (při prodeji více položek bude SMS zaslána až po prodeji všech položek z dokladu) .

Služby Skicentra Jihlava

VOLEJTE: +420 792 311 482

PIŠTE: info@skicentrumjihlava.cz

VYPUSŤTE POŠTOVNÍ HOLUBY:

Romana Havelky 4914/6, 58601 Jihlava

SkiCentrum

 

webmaster CORA 2015 - 2024, www.cora.cz

zavři

Kliknutím na tlačítko "POVOLIT VŠE" souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Cílenou reklamu si můžete podrobněji nastavit tlačítkem "NASTAVENÍ", nebo kdykoli vypnout v sekci Zpracování osobních údajů...